Kuumailma teippauskoneet

 • 8301 2ultra3

  Ultraäänihitsaus on kestomuovien liittämismenetelmä liimauksen, ruuviliitoksen, teippauksen yms.ohella.

  Ultraäänihitsaus soveltuu kestomuovien (amorfisten ja osakiteisten) liittämiseen, koska sen edellytyksenä on liitettävien materiaalien sulaminen

 • pfaff 8303
  Kuumailma teippauskone jatkuvatoimiseen saumaamiseen. Sauma tiivistetään kuumalla ilmalla lämmitetyllä nauhalla ja puristetaan yhteen valssien välissä kuum ja teip 2
 • 8321 28321
  Kuumakiila kone jatkuvatoimiseen saumaamiseen. Liitettävät materiaalit lämmitetään kuuman kiilan avulla ennen puristamista valssien välissä yhteen. 8321 4